การใส่ภาชนะบรรจุ

การนำส้มที่ตัดขั้วแล้วใส่ในภาชนะบรรจุ มีหลายวิธี ได้แก่

1. ใส่ในถุงผ้า แล้วนำไปเทใส่ตะกร้าที่วางไว้เป็นระยะๆ

2. ใส่ในตะกร้าโดยตรง

3. ใส่ในถังพลาสติกโดยตรง

4. กองไว้กับพื้นแล้วใช้มือหยิบใส่ตะกร้า

5. กองไว้กับพื้นแล้วใช้มือหยิบใส่ถังพลาสติก

ชาวสวนนิยมการใช้วิธีที่ 1 โดยถุงดังกล่าวเป็นถุงผ้ายีนส์ มีห่วงเหล็กอยู่ด้านบน มีตะขอเกี่ยว มีช่องเปิดด้านล่างสำหรับเทส้ม ป้องกันผลส้มช้ำหรือแตกได้ดี 1 ถุงบรรจุส้มได้ 5-7 กิโลกรัม

     

ถุงผ้าสำหรับเก็บส้ม

          เมื่อเก็บส้มได้เต็มถุง คนงานจะปลดตะขอด้านหน้าถุงผ้าออก ส้มจะค่อยๆ ไหลออกจากช่องเปิดด้านล่างของถุงผ้าลงในตะกร้า ตะกร้า 1 ใบบรรจุส้มได้ประมาณ 22 กิโลกรัม

      

การเทส้มจากถุงลงตะกร้า

          นอกจากถุงผ้า บางสวนใช้ถังพลากติกสำหรับบรรจุส้ม โดย 1 ถังบรรจุได้ประมาณ 10 กิโลกรัม

การใช้ถังพลาสติกบรรจุส้ม

 

 

ที่มา    http://www.phtnet.org

โฆษณา