การตัดแต่งกิ่ง

การตัดแต่งกิ่งควรทำอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนกระทั่งให้ผล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลแล้ว ลักษณะของกิ่งที่ควรแต่งออกคือ

1. กิ่งแขนงที่รกทึบด้านล่างและกลางลำต้น

2. กิ่งปลายยอดที่ห้อยลงชิดดิน

3. กิ่งอ่อนแอ ไม่สมบูรณ์ มีใบน้อย

4. กิ่งน้ำค้าง หรือกิ่งกระโดง

5. กิ่งที่มีลักษณะคดงอไขว้หรือพันกัน

6. กิ่งที่เป็นโรค หรือถูกแมลงวันทำลาย ตลอดจนกิ่งแห้งตาย

ภายหลังจากการตัดแต่งกิ่งแล้ว ควรทาแผลด้วยคอปเปอร์อ๊อกซีคลอไรด์ หรือปูนแดง หรือปูนขาว เพื่อป้องกันเชื้อรา

ที่มา  http://www.phtnet.org

โฆษณา