การใส่ภาชนะบรรจุ

การใส่ภาชนะบรรจุ

การนำส้มที่ตัดขั้วแล้วใส่ในภาชนะบรรจุ มีหลายวิธี ได้แก่

1. ใส่ในถุงผ้า แล้วนำไปเทใส่ตะกร้าที่วางไว้เป็นระยะๆ

2. ใส่ในตะกร้าโดยตรง

3. ใส่ในถังพลาสติกโดยตรง

4. กองไว้กับพื้นแล้วใช้มือหยิบใส่ตะกร้า

5. กองไว้กับพื้นแล้วใช้มือหยิบใส่ถังพลาสติก

ชาวสวนนิยมการใช้วิธีที่ 1 โดยถุงดังกล่าวเป็นถุงผ้ายีนส์ มีห่วงเหล็กอยู่ด้านบน มีตะขอเกี่ยว มีช่องเปิดด้านล่างสำหรับเทส้ม ป้องกันผลส้มช้ำหรือแตกได้ดี 1 ถุงบรรจุส้มได้ 5-7 กิโลกรัม

     

ถุงผ้าสำหรับเก็บส้ม

          เมื่อเก็บส้มได้เต็มถุง คนงานจะปลดตะขอด้านหน้าถุงผ้าออก ส้มจะค่อยๆ ไหลออกจากช่องเปิดด้านล่างของถุงผ้าลงในตะกร้า ตะกร้า 1 ใบบรรจุส้มได้ประมาณ 22 กิโลกรัม

      

การเทส้มจากถุงลงตะกร้า

          นอกจากถุงผ้า บางสวนใช้ถังพลากติกสำหรับบรรจุส้ม โดย 1 ถังบรรจุได้ประมาณ 10 กิโลกรัม

การใช้ถังพลาสติกบรรจุส้ม

 

 

ที่มา    http://www.phtnet.org

โฆษณา

การเก็บเกี่ยวผลส้ม

การเก็บเกี่ยวผลส้ม

การเก็บเกี่ยวมี 2 วิธีคือ ใช้มือกับส้มที่มีตำหนิ หรือในช่วงเร่งเก็บเกี่ยว และใช้กรรไกรตัด

กรรไกรมี 2 ชนิดคือ กรรไกรด้ามสั้น และกรรไกรด้ามยาว กรรไกรด้ามสั้นใช้สำหรับ เก็บส้มที่อยู่ในระดับต่ำ มี 2 แบบ ดังภาพ

                                         

กรรไกรด้ามสั้นทั้ง 2 แบบ

ส้มที่อยู่สูงขั้นไปจะใช้กรรไกรด้ามยาวตัด แล้วส่งให้คนงานอีกคนรับหรือวางกับพื้น หรือใช้บันไดขนาดเล็ก ถ้าส้มอยู่สูงมากๆ จะใช้บันไดร่วมกันกรรไกรด้ามยาว

                                 

การใช้กรรไกรด้ามยาวเก็บส้ม

           

การใช้บันไดช่วยเก็บส้ม

ที่มา    http://www.phtnet.org

สุขลักษณะและความสะอาด

สุขลักษณะและความสะอาด

ควรรักษาแปลงปลูกให้ถูกสุขลักษณะและสะอาดอยู่เสมอ

1. กำจัดวัชพืช ควรกำจัดขณะวัชพืชยังเล็ก เพื่อไม่ให้แข่งขันกับพืชหลัก หรือเป็นแหล่งเพาะศัตรูพืช หรือติดไปกับผลผลิต

2. ควรเก็บวัชพืช เศษพืชโดยเฉพาะที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลงปลูก

3. อุปกรณ์ เช่น กรรไกร เครื่องพ่นสารเคมี ภาชนะที่ใช้เก็บผลผลิต ฯลฯ หลังจากใช้งานแล้วต้องทำความสะอาด และเก็บให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

4. ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว ให้ล้างทำความสะอาด นำน้ำที่ล้างไปพ่นป้องกันกำจัดศัตรูพืช สำหรับภาชนะบรรจุให้ทำลายอย่างเหมาะสม เช่น ฝังดิน ไม่ควรนำกลับมาใช้อีก

 

ที่มา   http://www.phtnet.org

การดูแลรักษาหลังการติดผล

การดูแลรักษาหลังการติดผล

ภายหลังจากส้มเขียวหวานติดผลแล้ว ควรปฏิบัติดังนี้

1. ปลิดผลออกบ้าง ในกิ่งที่ติดผลมากๆ

2. ตัดแต่งผลที่เป็นโรคออกแล้วนำไปฝังกลบหรือเผาเสีย

3. ค้ำยันกิ่ง เพื่อป้องกันกิ่งฉีกหักเนื่องจากการรับน้ำหนัก หรือลมแรง

 

ที่มา  http://www.phtnet.org

การตัดแต่งกิ่ง

การตัดแต่งกิ่ง

การตัดแต่งกิ่งควรทำอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนกระทั่งให้ผล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลแล้ว ลักษณะของกิ่งที่ควรแต่งออกคือ

1. กิ่งแขนงที่รกทึบด้านล่างและกลางลำต้น

2. กิ่งปลายยอดที่ห้อยลงชิดดิน

3. กิ่งอ่อนแอ ไม่สมบูรณ์ มีใบน้อย

4. กิ่งน้ำค้าง หรือกิ่งกระโดง

5. กิ่งที่มีลักษณะคดงอไขว้หรือพันกัน

6. กิ่งที่เป็นโรค หรือถูกแมลงวันทำลาย ตลอดจนกิ่งแห้งตาย

ภายหลังจากการตัดแต่งกิ่งแล้ว ควรทาแผลด้วยคอปเปอร์อ๊อกซีคลอไรด์ หรือปูนแดง หรือปูนขาว เพื่อป้องกันเชื้อรา

ที่มา  http://www.phtnet.org

การให้น้ำ

 

การให้น้ำในสวนส้มมีหลักการดังนี้

1. ควรให้น้ำทันทีประมาณ 5-10 แกลลอน เมื่อปลูกเสร็จ และให้น้ำอีกครั้งภายใน 2-3 วันหลังจากครั้งแรก

2. หลังจากนั้นให้น้ำทุกๆ 2-5 วัน จนกว่าส้มจะตั้งตัวได้ ข้อสำคัญอย่าปล่อยให้ต้นส้มอดน้ำจนต้นเฉา

3. วิธีการให้น้ำ อาจใช้สายยางระบบน้ำหยด มินิสปริเกอร์ หรือเรือพ่นน้ำ หรือบิ๊กกัน ตามความเหมาะสม

 

ที่มา http://www.phtnet.org

การใส่ปุ๋ย

 

1. ดินเป็นกรดจัด (pH ต่ำกว่า 5.0) ควรใส่ปูนขาวหรือปูนมาร์ล หรือเปลือกหอยเผาหรือโดโลไมท์ 1-2 กิโลกรัมต่อต้น หรือตามผลการวิเคราะห์ดิน โดยหว่านให้สม่ำเสมอรอบบริเวณทรงพุ่ม

2. การใส่ปุ๋ยในปีแรก ควรใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง เช่น สูตร 20-10-10 หรือ 25-7-7 หรือ 15-15-15 ผสมกับ 46-0-0 อัตรา 1: 1 ปริมาณ 0.5-1 กิโลกรัมต่อต้น โดยแบ่งใส่ 4-6 เดือนต่อครั้ง และปุ๋ยอินทรีย์ 10-20 กิโลกรัมต่อต้น ใ่ส่ครั้งเดียวช่วงปลายฤดูฝน

3. ในปีที่ 2-4 ใส่ปุ๋ยสูตร 20-10-10 หรือ 25-7-7 หรือ 15-15-15 ผสมกับ 46-0-0 ปริมาณ 1-3 กิโลกรัมต่อต้น โดยใส่ 3-4 เดือนต่อครั้ง และปุ๋ยอินทรีย์ 10-20 กิโลกรัมต่อต้น ใ่ส่ครั้งเดียวช่วงปลายฤดูฝน

4. เมือส้มอายุ 4 ปีขึ้นไป ซึ่งส้มจะเริ่มให้ผลผลิต การใส่ปุ๋ยควรปฏิบัติดังนี้

4.1 ช่วงก่อนออกดอก ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 ปริมาณ 1 กิโลกรัมต่อต้น และพ่นปุ๋ยทางใบเพื่อเพิ่มธาตุอาหารรองและอาหารเสริม

4.2 ในระยะติดผล อาจมีการให้ปุ๋ยธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี ทองแดง โบรอน และแมงกานีส เป็นต้น โดยพ่นให้ทางใบ

4.3 ช่วงใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิต ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ปริมาณ 1-2 กิโลกรัมต่อต้น

4.4 หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ปุ๋ยสูตร 25-7-7 หรือ 15-15-15 ผสมกับ 46-0-0 อัตรา 1:1 ปริมาณ 1-3 กิโลกรัมต่อต้น พร้อมพ่นปุ๋ยทางใบที่มีธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมพร้อมปุ๋ยอินทรีย์ 20-50 กิโลกรัมต่อต้น

 

ที่มา http://www.phtnet.org